Монголд анх удаагаа Монгени сургууль дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа.